Toimintaperiaatteet

Toimintamme avainasioita ovat Laatu, Turvallisuus, Taloudellisuus ja Yhteistyö. Näillä luodaan perusta laadukkaalle ja tehokkaalle uinninopetukselle ja vesiliikunnalle. Asiakkaiden mielipiteet ovat arvokkaita ja ne tulee ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa. Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio ovat yrityksen tärkein voimavara.